avatar Tarih: 23-09-2020, Saat: 19:18Hoşgeldin, Ziyaretçi:
(Giriş YapÜye Ol)

 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 1 Oy - Ortalama: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Yeni Yorum Gönder 
10 MART 2012 STAJA BAŞLAMA SORU VE CEVAPLARI
10-03-2012, 22:51 (Bu konu en son: 08-03-2013 Tarihinde, Saat: 19:57 düzenlenmiştir. Düzenleyen: Admin.)
Yorum: #1
10 MART 2012 STAJA BAŞLAMA SORU VE CEVAPLARI
[align=justify]SMMM Staja Başlama Sınav SorularıTÜRKÇE
1. Aşağıdakilerden hangisinde topluluk adı vardır?
Cevap: Yarın Kemal’ler bize geliyor.
2. Aşağıdakilerden hangisi kişi zamiridir?
Cevap: O,sokakta yalnızdı.
3. Aşağıdakilerden hangisi birleşik cümledir?
Cevap: Sonbahar
4. O, yazar bu seferde hep aynı konuya değindi; hürriyet ve özgürlük.
Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Gereksiz sözcük kullanımı
5.Sanatçı, toplumun zor günlerinde bir sis çanı olma görevini unutmamalıdır.
Altı çizili sözcük cümleye nasıl bir anlam katar?
Cevap: İyi bir sanatçı toplumun yol göstericisi olmalıdır.
6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması yoktur?
Cevap: Bu yıl güzel bir tatil yaptım.
7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı sıfatı yoktur?
Cevap: Günün birinde size de gelirim.

MATEMATİK
[Resim: resss.jpg]A. İ. İ. T.

1. Lozanda Duyun-u Umumiye İdaresinin kaldırılmasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? (Çıkması Muhtemel Sorular 23. Soru)
Cevap: Dış borçlar üzerinde yabancı denetimin sona ermesi
2. Aşağıdakilerden hangisinde I.TBMM’nin etkisi yoktur?
Cevap: Sevr Anlaşmasının imzalanması
3. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden değildir?
Cevap: Mandacılık
4.Lozan Antlaşması’nın yeni Türk Devleti’ne daha çok ulusal kimlik kazandırmaya yönelik maddesi hangisidir?
Cevap: Kapitülasyonlar
5. Müdafai Hukuk Örgütleri’nin kuruluş gerekçesi hangisi değildir?
(Çıkması Muhtemel Sorular 21. Soru)
Cevap: Bağımsız devlet kurma istekleri

İŞ HUKUKU
1. İşverenin eşit işlem borcuna aykırılık durumunda işçilerine ödemesi gereken tazminat miktarı?
[b]Cevap:
4 aylık ücret tutarı

2. 5510 sy. Kn. a göre sigorta prim hisselerinin tamamını işverenin ödediği sigorta kolu hangisidir?
[/b]
(Çıkması Muhtemel Sorular 2. Soru)
[b]Cevap:
Kısa dönem sigorta kolu

3. İş Kn. göre bildirim süreleri içinde işçiye verilecek yeni iş arama izni günde kaç saattir?
[/b]Cevap: 2 saat

4. İş Kn. göre işveren ücret ödeme borcunu yerine getirirken işçileri arasında hangisine göre ayrım yapamaz?
Cevap: Cinsiyet

5. 5510 sy. Kn. a göre hastalık ve analık sigortası uygulamasında sigortalıya “Geçici İş Göremezlik Ödeneği” verilebilmesi için ne kadar süreyle prim ödenmiş olmalıdır?
Cevap: Son 1 yıl içinde 90 gün

VERGİ HUKUKU
1. Vergiye tabi iktisadi kıymetleri değerlerinin yok edilmesine ne denir?
Cevap: Amortisman
2. Tebliğle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Yabancı ülkelerde bulunan mükelleflere vergi dairesi tarafından doğrudan yapılan tebliğ
3. Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazanç sahibi, gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazanç sahibi mükelleflerden zirai ürün alırken hangi belgeyi düzenler?
(Çıkması Muhtemel Sorular 46. Soru)
Cevap: Müstahsil makbuzu
4. Beyanname postaya ile gönderilmişse, beyanname verme tarihi hangisidir?
Cevap: Postaya veriliş tarihi
5. Vergi oranını kim koyar?
(Çıkması Muhtemel Sorular 50. Soru)
Cevap:TBMM
6. Yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi durumlar nedeniyle iktisadi kıymetlerin değerinin tamamen yok edilmesi hangi amortisman türüdür? (Çıkması Muhtemel Sorular 15. Soru)
Cevap: Fevkalade amortisman
7. Hangisi gelirler üzerinden alınan vergidir?
Cevap: Kurumlar vergisi
8. Tahsil aşamasına gelmiş olan gelir vergisinin silinmesi hangi kavram ile tanımlanabilir?
(Çıkması Muhtemel Sorular 54. Soru)
Cevap: Terkin
8. GSMİ’de hangi gider hasılattan indirilemez?
Cevap: Gayri Menkul Sermaye İradı istisnasına düşen gider kısmı
9. Zirai kazanç sahipleri hangisine göre vergilendirilmez?
(Çıkması Muhtemel Sorular 27. Soru)
Cevap: Basit usul
10.Bir mal üzerinde tasarruf hakkının alıcıya ya da onun adına hareket edenlere devredilmesine katma değer uygulamasında ne denir? (Çıkması Muhtemel Sorular 60. Soru Benzer )
Cevap: Teslim

TİCARET HUKUKU
1. Kollektif Şti ana sözleşmesi noterde tasdik edilmiş ama ticaret sicilde tescil edilmemiş ise borçlardan ortakların sorumluluğu nasıldır?

Cevap: 1 dereceden müteselsil

2. Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesine rağmen borcun sona ermediği özel durum nedir?

(Çıkması Muhtemel Sorular 39. Soru)

Cevap: Muhataba poliçenin ciro edilmesi

3. LTD ortaklık payı nerede devredilir?


Cevap: Noterde

4. Nama yazılı kıymetli evrak için hangi şartlar gerekir?

Cevap: Senette ad soyadının yazılması, emrine kaydını içermemesi, emre yazılı olmadığının açıkça yazılı olmaması

5. Hangisi şirkettler ile ilgili yanlıştır?

Cevap: AŞ, Ltd, Kollektif ve adi komandit Şti donatma iştirakidir

BORÇLAR HUKUKU
1. Hangisi geçerli olmayan bir kefalet türüdür?
(Çıkması Muhtemel Sorular 1. Soru)

Cevap: Cebri İcrada Kefalet

2. A şirketi B şirketine bir satış yapmamayı taahhüt etmesi nasıl bir edimdir?

Cevap: Yapmama

3. Hangi durum için sebepsiz zenginleşme davası açılabilir

Cevap: Geçersiz hukuki işlemden dolayı ödemede bulunulması

4.Motorlu Araçlardan kaynaklı davalarda zamanaşımı süresi ne kadardır?

Cevap: 2 YIL

5. Satıcının sattığı mal üzerinde üçüncü şahısların bir hak idda etmesinden doğan sorumluluğa ne denir?

(Çıkması Muhtemel Sorular 37. Soru)

Cevap: Zapta karşı tekeffül

MESLEK HUKUKU
1. 3568 sayılı kanuna göre serbest muhasebecilik mali müşavirlik sınavını yapan sınav komisyonu kaç üyeden oluşur?
Cevap: 7
2. Serbest muhasebeci mali müşavir adayları kimlerin gözetimi ve denetimi altında staj yapabilir?
(Çıkması Muhtemel Sorular 38. Soru)
Cevap: SMMM-YMM
3. Aşağıdakilerden hangisi SMMM odası yönetim kuruluna üye seçimiyle ilgili doğrudur?
Cevap: Yönetim Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından seçilir.
4. Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre genel mesleki standartlardan hangisi mesleğin temeli olarak kabul edilir?
Cevap: Dürüstlük, Güvenilirlik ve Tarafsızlık
5. Disiplin yönetmeliğine göre disiplin kurulu, disiplin soruşturması ile ilgili incelemeyi kararın kendine geliş tarihinden itibaren ne kadar bir süre içersinde sonuçlandırmak zorundadır?
(Çıkması Muhtemel Sorular 46. Soru)
Cevap: 1 yıl
FİNANSAL MUHASEBE
1. İşletme H işletmesinden sağladığı 50.000 TL lik hatır senedi tutarını ve 3000 TL lik faiz tutarını peşin olarak ödemiştir?
Cevap:
------------------------- / -----------------------------
336 DİĞER ÇEŞ. BORÇ 50.000

780 FİN GİD 3.000
100 KASA 53.0000
------------------------- / -----------------------------

2. İşletmenin 2 ay önce keşide edip kabul için muhataba gönderdiği poliçenin kabul işlemi tamamlanıp lehtara teslim edildiği öğrenilmiştir. Bu durumda yapılacak kayıta alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: ALICILAR HESABI
3. Poliçedeki tutarı tahsil edecek kişiye ne ad verilir?
Cevap: LEHTAR
4. işletme ortağından kredili olarak mal almıştır. Yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:
------------------------- / -----------------------------
153 TİCARİ MALLAR

191 İND KDV
320 SATICILAR
------------------------- / -----------------------------

5. kasadaki yabancı paranın değerlemesinden kaynaklanan olumlu kur farkları için yapılacak kayıtta alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: KAMBİYO KARLARI
6. işletme tamamını kredili olarak aldığı mali satıcıya iade etmiştir. Yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:
------------------------- / -----------------------------
320 SATICILAR

153 TİCARİ MALLAR
391 HES KDV
------------------------- / -----------------------------

7. İşletmenin almış olduğu 90.000 TL lik mal bedeli ve 16.200 TL lik KDV si işletme sahibi tarafından ödenmiştir.
Cevap:
------------------------- / -----------------------------
153 TİCARİ MALLAR 90.000

191 İND KDV 16.200
331 ORT. BORÇ 106.200
------------------------- / -----------------------------

8. İşletme kayıtlı değeri 30.000 TL olan bir binayı 40.000 TL ye peşin satılmıştır. Binanın 20.000 kısmı itfa edilmiştir.

Cevap:
------------------------- / -----------------------------
100 KASA 47.200

257 B. AMORT 20.000
252 BİNALAR 30.000
391 HES KDV 7.200
679 D. OL.DIŞI GEL 30.00
------------------------- / -----------------------------9. 40.000 TL lik sermaye taahüdünün 1\4 ünü yerine getirmeyen ortağın iptal edilen hisse senetleri yeni ortağa 42.000 TL ye nakit satılmıştır.
Cevap
------------------------- / -----------------------------
100 KASA 42.000

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 10.000
521 HİS. SEN İPTAL KARLARI 32.000
------------------------- / -----------------------------

10. Aşağıdakilerden hangisi ticari mallar hesabının borcuna kaydedilmez?
Cevap: ALIŞ İADELERİ
11. Tedbirli satın alma ve imal etme politikası gereği stok devir hızının düşüklüğü nedeni ile işletmenin bir normal faaliyet döneminden daha uzun sürede kullanacağı stoklarını izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: 293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLARI
12. İşletme üzerinde köhne bina ile birlikte bir arsayı 300.000 TL ye peşin almıştır. Köhne binanın yıkımı için 40.000 TL ödeme yapmış yıkılan hurdanın satışından 30.000 TL gelir elde etmiştir. Buna göre bilançoda arazi ve arsanın değeri ne kadardır?
Cevap: 310.000
13. Genel kurulda yapılan kar dağıtımında fazla görülen karın iştirakimiz olan …. AŞ’ye ait olduğu anlaşılmıştır
Cevap:
---------------------- /----------------------

Geçmiş Yıllar Karı
İştiraklere Borçlar
---------------------- /----------------------

14. Muhasebe dışı envanterle sağlana bilgilere ilişkin düzeltme ayarlama kayıtları ile gelir ve giderlerin Kar-Zarara devri aşağıdaki aşamaların hangisinde yapılır?
Cevap: Muhasebe İçi Envanter
15. İşletme H işletmesinden sağladığı 50.000 TL lik hatır senedi tutarını ve 3000 TL lik faiz tutarını peşin olarak ödemiştir.
Cevap:
---------------------- /----------------------
336 DİĞER ÇEŞ. BORÇ 50.000
780 FİN GİD 3.000
100 KASA 53.0000
---------------------- /----------------------


MALİYET MUHASEBESİ
1.Tam maliyet sistemine göre maliyet : 60.000
Değişken mal. Sistemine göre maliyet :52.000
Bu bilgilere göre sabit GÜG ne kadardır?
Cevap: 60.000 – 52.000=8.000 TL
2. Dönem başı malz. 4.000 adet 2 TL
Malzeme alışı 2.000 adet 2,5 TL
Üretime sevk 5.000 adet
Bu bilgilere ve İlk giren İlk çıkar yöntemine göre üretime sevk edilen malzemelerin maliyeti ne kadardır?
Cevap:
4.000 X 2 = 8.000

1.000 x 2,5= 2.500
TOPLAM = 10.500
3. -------------------------- / -----------------------
151 YARI MAMÜL ÜRETİM
711 DİMM YANS.
721 DİG YANS.
731 GÜG YANS.
-------------------------- / -----------------------

7 A seçeneğine göre bu kayıt aşağıdakilerden hangisine aittir?
Cevap: Üretim maliyetinin Yarı mamül üretim Hs yüklenmesi kaydı.

4. Belirli bir dönemde hasılatın elde edilmesi amacıyla kullanılmış ve tüketilmiş maliyetleri ne denir?
Cevap: GİDER

5. Aşağıdakilerden hangisi değişken maliyet sisteminin yararlarından biri değildir?
Cevap: Standart ve gerçek birim maliyetler arasında karşılaştırma yapmak.

6. Aşağıdakilerden hangisi brüt satış karını etkilemez?
Cevap: Satış gideri

7. Satış fiyatı = 100.000
Top. Sabit Gid. = 20.000
Top. Değ. Gid. = 40.000 Satış hacminin % 30 arttırılması durumunda kar ne kadar değişir?
Cevap: 100.000x0,30 = 30.000
40.000 x 0,30 = 12.000
18.000 TL artar.

8. Satışlar 220.000 TL
Değişken Maliyet 85.000
Sabit Maliyet 150.000 ise katkı payı kaçtır?
Cevap: 135.000

9.Fabrikanın 1 aylık elektrik faturası 130.000 liradır. Fatura gelene kadar hangi kayıt yapılmalıdır?
Cevap:
--------------------------- / ------------------------------
730 Genel Üretim Giderleri 30.000
373 Maliyet Gider Karşılığı 30.000
--------------------------- / ------------------------------
10.SMM kaç TL’dir (soruda tablo verilmiş)?
Cevap: 2.200.000TL

MALİ TABLOLAR ANALİZİ
1. Aşağıdakilerden hangisi finansal raporların taşıması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Dönemler itibariyle karşılaştırılabilir olmalıdır
B) Anlaşılır olmalıdır
C) Bağımsız denetimden geçmiş olmalıdır
D) Yer alan bilgi ve veriler doğru olmalıdır
E) Gerekli bilgiler, finansal raporların dipnotlarında veya eklerinde verilmelidir
2. Satılan ticari mal maliyeti 300.000 TL, dönem başı ticari malları 30.000 TL, dönem sonu ticari mallar 50.000 TL olan işletme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Net satış tutarı 1.200.000 TL’dir
B) Brüt satış karı 200.000 TL’dir
C) Stok devir hızı 10’dur
D) Faaliyet etkinliği 36 gündür
E) Stok devir hızı 7,5’dir
3. Dönem net kârı 2.000TL, aktif kârlılığı %10, sürekli sermayesi 14.000TL, Cari Oranı 2 olan bir işletmenin duran varlıklar kaç TL’dir?
A) 7.000
B) 3.000
C) 6.000
D) 5.000
E) 8.000
4. Satışları 30.000 TL, sürekli sermayesi 14.000 TL, aktif devir hızı 1,5 ve cari oranı 2,5 olan bir işletmenin likidite oranı 1,5 ise stok devir hızı kaçtır?
A) 8
B) 5
C) 9
D) 6
E) 7
5) Fiyat kazanç katsayısı oranı 3, hisse senedinin piyasa fiyatı 12 TL ise hisse başına kazanç kaç TL’dir?
A) 4TL B) 5TL C) 9TL D) 15TL E) 35 TL
6. Brüt satışları 50.000 TL, satıştan indirimleri 10.000 TL, satışların maliyeti 30.000 TL olan bir işletmede brüt satış karlılığı kaç TL’dir?
A) 0,20
B) 0,40
C) 0,50
D) 0,30
E) 0,25
7. (Toplam yabancı kaynaklar /Toplam Kaynaklar) oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faiz karşılama oranı
B) Sermaye çarpanı oranı
C) Likidite oranı
D) Kaldıraç oranı
E) Ortalama etkinlik oranı
8. Bir işletmenin, brüt satışları 100.000 TL, satıştan indirimleri 20.000 TL, satışların maliyeti 30.000 TL ve faaliyet giderleri 10.000 TL ise faaliyet karlılığı oranı kaçtır?
A) 0,1
B) 0,3
C) 0,4
D) 0,5
E) 0,2
9. Asit test oranı 1,2 olan bir işletme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
İşletme kısa vadel iborçlarını ödeme konusunda stoklarına bağımlı değildir.
10. Alacak devir hızı 92 olan bir işletme için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Ortalama Tahsilat süresi fazladır.

MUHASEBE DENETİMİ
1. Bir işletmenin faaliyetinin verimliliğini ve etkinliğini değerlemek ve denetlemek amacıyla bu faaliyetlere ilişkin usul ve yöntemlerin uygulanmasının gözden geçirilmesine ne ad verilir?
Cevap: Faaliyet denetimi
2. Denetçi, denetim görüşünü denetim raporunun hangi bölümünde bildirir?
Cevap: Görüş bildirme bölümü
3. Hangisi denetçinin bildirebileceği görüş türlerinden değildir?
Cevap: Uygunluk derecesi

4. Maddi doğruluk testleri neye uygulanır?
Cevap: Hesap kalanlarının tutarsal kontrolünde
5. Denetçinin işletme içi ilgililerden bilgi almasına ne ad verilir?
Cevap: Soruşturma
6. Uygunluk denetimi yapan denetçi hangi kıstası kullanmaz?
(Çıkması Muhtemel Sorular 2. Soru)
Cevap: Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
7. Müşteri seçimi ve işin kabulü denetim anlaşmalarının yürütülmesi ve bulgulara bağlı olarak denetçi görüşünün açıklanması gibi işlemler dizisine ne ad verilir?
(Çıkması Muhtemel Sorular 5 ve 20. Soru Benzer)
Cevap: Denetim süreci
8. Yönetim tarafından bağımsız denetçiye sunulan bilgi yanlış olursa aşağıdakilerden hangisi doğar?
Cevap: Bulgu riski
9. Kontrol riski ne zaman ortaya çıkar?
Cevap: Yıl içinde
10. Hangisinde yolsuzluk ve hile olasılığı en yüksektir?
Cevap: Kasa
11. Hangisi denetim raporunda yer almaz?
(Çıkması Muhtemel Sorular 38. Soru Benzer)
Cevap: Denetim ücreti
12. İşletme içinde kurulmuş Bağımsız Değerleme Fonksiyonuna ne ad verilir?
Cevap: İçi denetim
13. Bağımsız denetçi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
(Çıkması Muhtemel Sorular12. Soru Benzer)
Cevap: Müşteri işletmeyle ilişkiler kurmak
14. Bilançoda kasa banka bakiyesinin doğruluğunun araştırılması ne ile sağlanır?
Cevap: Maddi doğruluk denetimi

15. Bağımsız denetçinin görüşünün dayandırdığı muhasebe kayıtlarındaki bilgileride içeren bilgilere ne ad verilir?
Cevap: Denetim kanıtları

MUHASEBE STANDARTLARI
1. Uluslar arası /finansal raporlama standartları standart oluştururken hangi yapıyı benimsemiştir?
Cevap: İlke Temelli
2. İşin normal akışı içinde tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının düşülmesiyle elde edilen tutara ne ad verilir?
Cevap: Net gerçekleşebilir değer
3. Vergi gideri öncesi dönem karı hangisidir?
Cevap: Muhasebe karı
4. Bir varlığın veya tasarım, teknoloji ve fonksiyon ya da nihai amaç veya kullanım açısından birbiriyle yakından ilişkisi bir grup varlığın inşası için yapılmış sözleşme nedir?
Cevap: İnşaat sözleşmesi
5. TMS 7 Nakit akış tablo standardına göre hangisi finansman faaliyeti ile ilgili nakit çıkışları arasında raporlanır?
Cevap: Alınan borçların geri ödenmesine ilişkin nakit çıkışları

EKONOMİ MALİYE
1.Keynese göre bireylerin tüketim üretim amacı ile paralarının bir kısmını nakit olarak tutmalarına ne ad verilir?
(Çıkması Muhtemel Sorular 25. Soru)

Cevap: İşlem güdüsü ile para talebi
2. Döviz fiyatları düşükken satın alan yükseldiğinde satmasına ne ad verilir?
Cevap: Döviz spekülasyonu
3. Aşağıdakilerden hangisi gelir üzerinden alınan vergilere örnektir?
Cevap: Kurumlar vergisi
4. Plan ve bütçe komisyonu bütçeyi kaç gün görüşür?
Cevap: 55 gün
5. Konvertibilite nedir?
Cevap: Ülke parasının diğer ülke paralarına dönüştürülme kolaylığı
6. Cari fiyatlarla hesaplanmış GSMH'in fiyat etkisinden arındırılması sonucu elde edilen kavrama ne ad verilir?
Cevap: Reel GSMH
7. Maliyetlerin önemli bir silah haline ürün dönemleri aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Olgunluk aşaması
8. Az gelişmişliğide yaratan kapitalist yayılmadır görüşü hangisidir?
Cevap: Bağımlılık yaklaşımı
9. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının amaçlarından değildir?
Cevap: Döviz kuru istikrarsızlığının giderilmesi
10. Bütçeyi hazırlama görevi kime aittir?
Cevap: Hükümet
11. Kredi yaratma sürecinde mevduatın bir kısmının sisteme geri dönmesi ve bunu toplama oranına ne ad verilir?
Cevap: Geri dönüş oranı


[/align]
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
11-03-2012, 13:29
Yorum: #2
RE: 10 MART 2012 STAJA BAŞLAMA SORU VE CEVAPLARI
merhaba hocam deha soruları açıklamış burdan baksak sorun olur mu ?

http://www.dehaonline.com/index.php?a=fp...&chsn=staj
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
11-03-2012, 22:47
Yorum: #3
RE: 10 MART 2012 STAJA BAŞLAMA SORU VE CEVAPLARI
70+ 8 geçer mi hocam ?
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
12-03-2012, 0:24
Yorum: #4
RE: 10 MART 2012 STAJA BAŞLAMA SORU VE CEVAPLARI
(11-03-2012 22:47)deryaince Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  70+ 8 geçer mi hocam ?


Son bir yıla göre bir değerlendirme yapacak olursam %90 oranında geçer diyorum Smile
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
13-03-2012, 0:11
Yorum: #5
RE: 10 MART 2012 STAJA BAŞLAMA SORU VE CEVAPLARI
Kesin Sonuçlar Sorular Tesmer Tarafından Yayınlandıktan sonra Paylaşılacaktır.
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
13-03-2012, 1:24
Yorum: #6
RE: 10 MART 2012 STAJA BAŞLAMA SORU VE CEVAPLARI
hocam soruları deha nın yayınladıklarından aldıysanız matematıkteki karışım sorusu yok sınavda bazı sorular soylendiği gibi çıkan soru değil bilginize..
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
13-03-2012, 9:33
Yorum: #7
RE: 10 MART 2012 STAJA BAŞLAMA SORU VE CEVAPLARI
(13-03-2012 1:24)FCNKSK Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  hocam soruları deha nın yayınladıklarından aldıysanız matematıkteki karışım sorusu yok sınavda bazı sorular soylendiği gibi çıkan soru değil bilginize..
Sorular Murat Yayınlarından alındı
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
13-03-2012, 10:50
Yorum: #8
RE: 10 MART 2012 STAJA BAŞLAMA SORU VE CEVAPLARI
hocam sorular tesmerin sitesinde yayınlanmış
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
13-03-2012, 10:52
Yorum: #9
RE: 10 MART 2012 STAJA BAŞLAMA SORU VE CEVAPLARI
(13-03-2012 10:50)besleney Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  hocam sorular tesmerin sitesinde yayınlanmış
Nerden baktınız yayınlanmamış görünüyor bende
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
13-03-2012, 10:54
Yorum: #10
RE: 10 MART 2012 STAJA BAŞLAMA SORU VE CEVAPLARI
tesmerin sitesine baktım şu anda açılamıyor ama galiba yoğunluktan
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder 


Hızlı Menü:


blackinci yukari